Neste avdeling

Skognissene

Aldersgruppe 3-6 år

Telefon: 45 27 10 53

Halmhuset er et økologisk halm hus, det gjør at det blir et veldig godt inneklima. Halmhuset ligger flott og landlig til på Skollenborg, Det er kort avstand til dyre-hus og jorder slik at barna får være med å stelle og kose med dyrene så ofte de vil. Vi kan hilse på hester, sauer, høner og katt. Hver påske ruger vi ut kyllinger på avdelingen og det er stor stas å få holde de små nøstene.Ansatte på avdelingen

 Torun Ingvaldsen

Torun Ingvaldsen

Torun Ingvaldsen er pedagogisk leder på Skognissene, hun har vokst opp på en stor biodynamisk gård i Stange og gått 12 år på Steinerskolen på Hedmarken. Hun har studert 3 år ved Rudolf Steiner Høyskolen i Oslo og jobbet 3 år i steinerbarnehagen i Bærum. Nå bor Torun på et småbruk i Modum sammen med sønnen sin på 1 år og samboeren Johannes. De har fire geiter, høner og en katt og jobber og stortrives på den lille gården! Torun er opptatt av at barna skal oppleve årstidene i naturen og delta i daglige gjøremål i kjøkkenhagen og med dyrene. Dette er med å gi barna opplevelser av sammenheng og tilhørighet. Dette året er Torun ute i svangerskapspermisjon

 

 

 Live Sem

Live Sem

Live Sem er pedagogisk leder på avdeling Skognissene. Hun vikarierer for Torun Ingvaldsen i hennes svangerskaps permisjon. Live er utdannet eurytmist fra Steinerhøyskolen og har også erfaring fra andre steinerbarnehager. Hun vokste selv opp med steinerpedagogikk, både i barnehage og skole. Live er opptatt av årtids-fester og markere de forskjellige års-stemningene gjennom sanger, vers, fortellinger og gjøremål.. Live har i flere år bodd i Sør Afrika, men flyttet til Norge for å bosette seg her, sammen med sin sør afrikanske mann og deres 2 år gamle sønn. 


 Anna Sokolowska

Anna Sokolowska

Anna Sokolovska har jobbet som assistent i barnehagen i 6 år, hun har fullført barne og ungdomsarbeider studiet og jobber som fagarbeider. Anna er fra Polen hun kom til Norge for 7 år siden. Anna er opptatt av  forming og kjøkkenhage sammen med barna.

 


 Jonas Dahlsveen

Jonas Dahlsveen

 Anne Lene

Anne Lene

Jonas Dahlsveen har vært i barnehagen siden høsten 2016 og jobber 50 % som assistent på Skognissene. Med sitt gode humør og sans for sang og musikk bidrar han med god stemning. Jonas er opptatt av at barna skal bli sett og hørt og synes det er viktig at barna får gode opplevelser av å være ute og av naturen.

 

 

Anne Lene jobber som assistent på skognissene to dager i uka. Hun er opptatt av at barna skal føle seg trygge og ivaretatt. Anne Lene bor i Skotselv, hun har selv tre tenåringsbarn og masse kjærlighet og omsorg å gi til våre Skognisser. Anne Lene elsker å ta barna med på matlaging og  kunstneriske aktiviteter.

 

 

 

Glimt fra avdelingen