Neste avdeling

Skognissene

Aldersgruppe 3-6 år


Telefon: 45 27 10 53

Halmhuset er et økologisk halm hus, det gjør at det blir et veldig godt inneklima. Halmhuset ligger flott og landlig til på Skollenborg, Det er kort avstand til dyre-hus og jorder slik at barna får være med å stelle og kose med dyrene så ofte de vil. Vi kan hilse på hester, sauer, høner og katt. Hver påske ruger vi ut kyllinger på avdelingen og det er stor stas å få holde de små nøstene.Ansatte på avdelingen

Live Sem

Live Sem

Live Sem er pedagogisk leder på Skognissene. Live er utdannet eurytmist fra Steinerhøyskolen og har også erfaring fra andre steinerbarnehager. Hun vokste selv opp med steinerpedagogikk, både i barnehage og skole. Live er opptatt av årtids-fester og markere de forskjellige års-stemningene gjennom sanger, vers, fortellinger og gjøremål.. Live har i flere år bodd i Sør Afrika, men flyttet til Norge for å bosette seg her, sammen med sin sør afrikanske mann og deres 3 år gamle sønn. 

Live går ut i svangerskapspermisjon 7. februar.

Erling Rustad

Erling Rustad

Erling er utdannet barnehage lærer og er pedagog på Skognissene. Han har kommet flyttende fra Elverum sammen med konen og tre barn. Erling er leken og filosofisk og har en stor interesse for barn og barnehagelivet. Erling er  omsorgsfull, tydelig og engasjert. han er opptatt av at barnehagen skal være et trygt, kjærlig og magisk sted der barna kan få utvikle seg og ha det godt. 

Kathrine Klement

Kathrine Klement

Kathrine jobber som assistent, hun kommer fra Danmark og er vokst opp med Steinerpedagogikk og har gått i Steinerbarnehage og 12 år på Steinerskole. Hun er utdannet antropolog og har jobbet i Steiner SFO tidligere.  Kathrine har bodd en rekke år i utlandet, men flyttet til Norge for 1,5 år siden sammen med sin norske mann. Hun har en sønn på 1,5 år som også går i barnehagen. Kathrine er veldig glad i naturen og i dyr, spesielt hester, og er opptatt av at barna får oppleve nærheten med dyrene og kan vise omsorg og empati for alle vesener. 

Monica Finnerud

Monica Finnerud

 Monica er ferdig våren 2019 med utdannelsen som barnehagelærer innen Steinerpedagogikk. Hun er gift og er bosatt på Ormåsen med mann og barn. Monica har rukket å bli bestemor til 3. Hun har jobbet som kokk og vært hjemmeværende når barna var små. Hennes interesser er: håndarbeid, sang, friluftsliv, slektsforskning, dans og hagearbeid. Monica er opptatt av å ta barna med på alle daglige aktiviteter og hun synger gjerne til arbeidet. Det å undre seg sammen med barna er noe hun liker godt.


 

Glimt fra avdelingen