Neste avdeling

Skognissene

Aldersgruppe 3-6 år


Telefon: 45 27 10 53

Halmhuset er et økologisk halm hus, det gjør at det blir et veldig godt inneklima. Halmhuset ligger flott og landlig til på Skollenborg, Det er kort avstand til dyre-hus og jorder slik at barna får være med å stelle og kose med dyrene så ofte de vil. Vi kan hilse på hester, sauer, høner og katt. Hver påske ruger vi ut kyllinger på avdelingen og det er stor stas å få holde de små nøstene.Ansatte på avdelingen

 Live Sem

Live Sem

Live Sem er pedagogisk leder på Skognissene. Live er utdannet eurytmist fra Steinerhøyskolen og har også erfaring fra andre steinerbarnehager. Hun vokste selv opp med steinerpedagogikk, både i barnehage og skole. Live er opptatt av årtids-fester og markere de forskjellige års-stemningene gjennom sanger, vers, fortellinger og gjøremål.. Live har i flere år bodd i Sør Afrika, men flyttet til Norge for å bosette seg her, sammen med sin sør afrikanske mann og deres 3 år gamle sønn. 


 Hosny Ahmed

Hosny Ahmed

Hosny kommer fra Egypt han bor på Geithus i Modum kommune. Hosny har bodd i Norge i over 8 år, han jobber som assistent i sykemeldingen til Anna. Hosny har tidligere jobbet 3,5 år i en annen barnehage i kongsberg, han har også 14 års erfaring fra hotellbransjen i Egypt og på Grand hotell i Kongsberg. Hosny er glad i å lage mat og jobbe i hagen. Han trives i skog og mark og liker å ta barna med i alle praktiske gjøremål, og bidra positivet inn i leken. Hosny har tatt et toårig løp som barne og ungdomsarbeider ved Hønefoss videregående skole.

 

 

 Kathrine Klement

Kathrine Klement

Kathrine jobber som assistent, hun kommer fra Danmark og er vokst opp med Steinerpedagogikk og har gått i Steinerbarnehage og 12 år på Steinerskole. Hun er utdannet antropolog og har jobbet i Steiner SFO tidligere.  Kathrine har bodd en rekke år i utlandet, men flyttet til Norge for 1,5 år siden sammen med sin norske mann. Hun har en sønn på 1,5 år som også går i barnehagen. Kathrine er veldig glad i naturen og i dyr, spesielt hester, og er opptatt av at barna får oppleve nærheten med dyrene og kan vise omsorg og empati for alle vesener. 

 

 

Glimt fra avdelingen