Neste avdeling

Småtrollene

Aldersgruppe 0-3 år

Telefon: 45 27 43 77

Småtrollene er en småbarnsavdeling med plass til  9 barn. Her har vi omgivelser som taler til barnets sanser med et tydelig og sannferdig innhold.

Vi haret godt utvalg av leketøy i naturmaterialer som stimulerer sansene. Samspillet mellom sansene og barnets vekst kan pleies ved at den harmoniske stemningen gjør barna trygge nok til å la inntrykkene synke inn og veves sammen til en helhet.Ansatte på avdelingen


 Gunnhild F. Neverdal

Gunnhild F. Neverdal

Gunnhild F. Neverdal er pedagogisk leder på Småtrollene Hun tar førskolelærerutdanning på deltid og er inne i sitt tredje år på skolen. Gunnhild vil være borte fra barnehagen i forbindelse med praksis før og etter jul. Hun har en liten gutt som begynte i barnehagen høsten 2016. Gunnhild er glad i sang og musikk, trivsel og lek. Gunnhild er opptatt av viktigheten av lek for at barna skal få utvikle seg og lære sosial kompetanse.

 

 

 Valborg Sirnes

Valborg Sirnes

Valborg er ansatt som pedagog 2, hun jobber som pedagog  på avdelingen sammen med Gunnhild. Det er viktig for Valborg å møte barna med god omsorg, gi de kjærlighet og varme slik at de føler seg trygge og får tillit. Å lytte til folkeeventyr gir opplevelse av både språk og rytme. Rim, regler, eventyr og historier er med på å gi god språkforsåtåelse og er begrepsdannende. Som Tegner er Valborg  opptatt av form og rytme i strek og bilde. Det er inspirerende å tegne sammen med barna. Valborg gleder seg til å kunne tegne og fortelle for barna på Småtrollene.


Helena Granberg jobber som assistent  hver dag her på Småtrollene. Hun jobbet her på Småtrollene i fjor også. Helena er en blid og rolig jente, hun har selv to små barn.

Marianne Fulsebakke jobber som assistent fire dager i uka, Marianne er en varm og inkluderende person. Hun er veldig kreativ og liker å ta barna med på diverse gjøremål. Marianne er mamma til ei lita tulleGlimt fra av delingen