Ansatte

I Huldraheimen Steinerbarnehage er vi 15 ansatte. Alle har god kompetanse og erfaring i arbeid med barn. De ansatte øver alltid på å være gode rollemodeller. Alt vi tenker, føler og gjør virker inn på barnet. Vi prøver å tilrettelegge arbeidet vi utfører i barnehagen slik at barnet kan delta og etterligne det vi gjør.  


Hvem jobber hos oss

Om du ønsker å se hvem som jobber på hvilken avdeilng så klikk på bildene under.