Avdelingene våre

Avdelingene er lyse og fine, med flotte uteområder. De fast ansatte i barnehagen er utdannet pedagoger / fagarbeidere, de som jobber i barnehagen er dyktige, omsorgsfulle og kreative  mennesker, som er flinke til å se hvert enkelt barn.

Under kan du klikke på de avdelingene du ønsker å vite mer om.